Vår historie er kort, men vårt vann er gammelt og har frem til nyere tid vært en godt bevart hemmelighet 105m under jordens overflate.
Kilden ble først oppdaget i siste halvdel av 1900 tallet. Bakgrunnen for interessen for vannforekomsten i området var en tilfeldig oppdagelse av at barn i området hadde fine tenner uten hull samt at en person med psoriasis
ble merkbart bedre etter å ha drukket vann fra området over en periode.
Ut fra disse kriteriene ble det satt i gang undersøkelse av kilden og det ble
gjort nøye analyser av vannet. Da resultatene av undersøkelsene forelå viste det seg at kvaliteten på vannet var i verdensklasse.
Ut i fra disse kriteriene ble det besluttet å bore ned til den 105 m dype kilden og starte produksjon. Et lite tappeanlegg ble etablert oppe på kilden slik at man skulle slippe å transportere vannet til tappeanlegget via lange rørledninger eller med tankbil. Dette er ikke bare viktig for miljøet, men det er
også viktig for å bevare vannets rene og mineralrike kvalitet.
Det har fra starten av dette eventyret og frem til i dag vært en kronglete og komplisert vei å gå, men i dag 27 år etter etableringen har vi en hypermoderne fabrikk som også er Øko sertifisert, sansynligvis den eneste i Norden.
Det råe (ubehandlede) vannet som kommer rett inn i produksjonsanlegget har en PH verdi på 8,1 og er helt fritt for bakterier. De naturlige mineralene i vannet er svært velbalanserte, noe som gjør at vannet smaker fantastisk godt.

* Vannet har to ganger blitt kåret til verdens beste kildevann ved
Berkely Springs Water tasting i USA.

default-poup